1 2 3 4 5 6ดาวน์โหลด LINE STICKER MR.RECYCLE กันนะครับ
05 Febuary 2019
ฝากสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ประกาศ ! TIPMSE ย้ายสำนักงาน
17 January 2019
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
E-BOOK INFOGRAPHIC
17 January 2019
ดาวน์โหลดฟรี!! TIPMSE รวบรวม infographic มาในรูปแบบของ e-book 5 เล่ม กับ 5 บรรจุภัณฑ์ให้ได้ศึกษากันอย่างจุใจ

อบรมโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
30 January 2019
TIPMSE เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงานภายใต้โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
อบรมให้ความรู้การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้กับข้าราชการและพนักงาน
24 January 2019
TIPMSE เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้กับข้าราชการและพนักงานของเทศบาลนครนนทบุรี
กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
08 January 2019
TIPMSE ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
Paper
กระดาษย่อย,สี = 2.60 บาท/กก.
หนังสือเล่ม = 3.20 บาท/กก.
กระดาษขาว-ดำ = 7.70 บาท/กก.
กล่องน้ำตาล = 3.35 บาท/กก.
หนังสือพิมพ์ = 6.00 บาท/กก.
Glass
ขวดน้ำหวาน = 12.50 บาท/กล่อง
ขวดน้ำปลา = 12.50 บาท/ใบ พร้อมกล่อง.
เศษแก้วแดง = 1.30 บาท/กก.
เศษแก้วขาว = 1.72 บาท/กก.
ขวดน้ำอัดลมใหญ่ = 2.00 บาท/ใบ
Plastic
ขวด pet = 8.25 บาท/กก.
พลาสติกกรอบจม = 0.50 บาท/กก.
พลาสติกรวม = 6.00 บาท/กก.
ท่อ PVC สีฟ้า = 2.50 บาท/กก.
ถุงพลาสติกใหญ่PE = 1.30 บาท/กก
Metal / Non-metal
ทองแดงเบอร์1 = 167.00 บาท/กก.
อลูมิเนียมฝาแกะ = 28.00 บาท/กก.
สแตนเลส = 24.00 บาท/กก.
อลูมิเนียมกระป๋อง = 36.00 บาท/กก.
เหล็กย่อยซอยสั้นๆ = 7.20 บาท/กก.
Beverage Box
กล่องนม/ผลไม้ = 0.20 บาท/กก.


25 January 2019...ตลาดนัดรีไซเคิล
เทศบาลตำบลบางเดื่อ
23 January 2019...นิทรรศการ BANGKOK SMART CITY
ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


You are Visitor Number
268520

tipmse infographic
Facebook TIPMSE CHANNEL