บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 
บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 
บริษัท ไอไอเค แอ๊คทีฟ โฮลดิง จำกัด
 
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
 
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
   
 
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท.
 
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

 

 

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

 
ริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 
บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด

 

 
บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด

 

 
บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

 

 
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

 

     
 
บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด

 

 
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

 

 
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 

 

 
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 
ริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด

 

 
บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด

 

   
ผู้สนับสนุนรอง  
กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
บริษัท พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท กรีนสปอต จำกัด
สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)