“Packaging Creates value เปิดโลกบรรจุภัณฑ์”
06 June 2018
เชียงราย


TIPMSE ขอเชิญผู้ที่สนใจเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยว พร้อมทั้งเยี่ยมชมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำหรับสมุนไพรไทย ณ มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การบรรจุ กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงงานกาแฟดอยช้าง สนใจสอบถามข้อมูล กรอกใบสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด


< กลับหน้าที่แล้ว