ทองแดงปลอกน้ำ/ช๊อต 220.50 บาท / กก.

Milk box paper = 0.55 Bath / kg.

กระป๋องสังกะสี = 6.25 Bath / kg.

เหล็กหล่อชิ้นใหญ่ = 12.25 Bath / kg.

เหล็กหล่อชิ้นเล็ก = 13.25 Bath / kg.

เหล็กรวม = 9.50 Bath / kg.

Thin iron residues = 10.30 Bath / kg.

ถังเหล็ก 20 ลิตร = Bath / kg.

เหล็กหนายาวเกิน 1เมตร = 11.30 Bath / kg.

ถังเหล็ก 200 ลิตร = 8.50 Bath / kg.

เหล็กหนาซอยสั้น 80 cm.sport 100 = 11.45 Bath / kg.

เศษลวดเหล็ก = 9 Bath / kg.

ทองแดงเผาใหญ่ = 186.50 Bath / kg.

ทองแดงเส้นเล็ก = 188.00 Bath / kg.

ทองเหลืองหนา = 134.50 Bath / kg.

ทองเหลืองบาง = 125.00 Bath / kg.

ทองเหลืองหม้อน้ำ = 121.50 Bath / kg.

อลูมิเนียมฉาก = 44.75 Bath / kg.

อลูมิเนียมบาง = 42.50 Bath / kg.

อลูมิเนียมหนา = 44.25 Bath / kg.

อลูมิเนี่ยมมุ้งลวด = 20.50 Bath / kg.

Aluminum can = 31.50 Bath / kg.

อลูมิเนียมฝาแกะ = 25.50 Bath / kg.

stainless = 41.00 Bath / kg.

ตะกั่วแข็ง = 29.00 Bath / kg.

ตะกั่วอ่อน = 42.00 Bath / kg.

แบ็ตเตอร์รี่ดำ = 21.00 Bath / kg.

แบ็ตเตอรรี่เล็ก = 19 Bath / kg.

พลาสติกรวม = 6.00 Bath / kg.

พลาสติกกรอบ = 0.50 Bath / kg.

ขวดน้ำดื่มขาว-ขุ่น = 17.00 Bath / kg.

ขวดน้ำ pet / น้ำมันพืช = 18.00 Bath / kg.

ขวดน้ำ pet แกะฉลาก = 15.00 Bath / kg.

Blue PVC = 11.50 Bath / kg.

เปลือกสายไฟ = 3.50 Bath / kg.

ถุงพลาสติก = 1.15 Bath / kg.

Paper box 4.15 Bath / kg.

กระดาษย่อยสวย = 2.75 Bath / kg.

White paper = 6.05 Bath / kg.

Newspaper = 3.50 Bath / kg.

Book and text = 2.75 Bath / kg.

ขวดน้ำปลา/ใบ = 0.60 บาท / ใบ

เศษแก้วขาว = 1.50 Bath / kg.

ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง/กก. = 1.20 Bath / kg.

ขวดน้ำอัดลมใหญ่/ใบ = 2 บาท / ใบ

เศษแก้วแดง = 1.075 Bath / kg.

ขวดน้ำหวาน(กล่อง) = 10 บาท/ กล่อง


Recyable materials price trend

27 มิถุนายน 2555...อบรม การฝึกเทคนิคสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล(ประเภทกระดาษ)

ห้องประชุมสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
10 มีนาคม 2555...กิจกรรม ทอดผ้าป่ารีไซเคิลและแถลงสรุปโครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัม ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ

วัดพระราม 9
02 มีนาคม 2555...TIPMSE เข้าร่วมงานเปิดตัวและเผยแพร่ซอฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
25 ธันวาคม 2554...TIPMSE จัดกิจกรรม Roadshow ณ หมู่บ้านสินทรัพย์

TIPMSE จัดกิจกรรม Roadshow ณ หมู่บ้านสินทรัพย์
24 ธันวาคม 2554...TIPMSE จัดกิจกรรม Roadshow ณ หมู่บ้านแมกไม้

TIPMSE จัดกิจกรรม Roadshow ณ หมู่บ้านแมกไม้


รายละเอียด อบรมเทคนิคสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล จากกระดาษ
Year 2555
กำหนดการ อบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล
Year 2555
E-news ฉบับที่ 8 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2555
Year 2555
e-news ฉบับที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2555
Year 2555
ใบสมัคร เข้ารับการอบรมเริ่มต้นผู้ประกอบการร้านค้าของเก่าที่ดี
Year 2555

 

 

TIPMSE เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
TIPMSE ร่วมกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในการจัดการขยะเทศบาลสุราษฎร์ธานี
รายการ "มหัศจรรย์รีไซเคิล By TIPMSE" (ดูย้อนหลัง)
TIPMSE รับมอบประกาศนียบัตร รางวัลที่1
TIPMSE เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

You are Visitor Number

Copyrights © 2006 Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE). All right reserves.